Natalia Fábregas
Natalia FábregasPresidenta
Bea López Jerez
Bea López JerezTesorera
Tato López
Tato LópezVicepresidente
Raquel de Ana 
Raquel de Ana Vocal 1
Natalia Horschosvki
Natalia HorschosvkiSecretaria
Petronila Daza
Petronila DazaVocal 2